GESTALTTERAPI

Gestaltterapi har spredning over hele verden, og er en av de mest

utbredte psykoterapiformer i verden i dag.

 

• Ordet GESTALT er tysk, og kan best oversettes til:

   ”en meningsfylt helhet”.

 

• De grunnleggende idéene i Gestaltterapien, er at mennesker er

   selv ansvarlig for sine valg, ut fra sine muligheter og begrensninger.

   I gestaltterapien ønsker vi å bevisstgjøre mennesket på sine tanker,

   reaksjoner, kropp og følelser.

 

• Gestaltterapien tror på at økt erkjennelse og bevissthet skjer i øyeblikket,

   altså nåtid, og det er i nuet muligheter for endring kan oppstå.

 

• I gestaltterapien ønsker jeg å støtte deg og utfordre deg

   i dine behov her og nå. Jeg tar deg på alvor.

 

• Gestaltterapi passer for enkeltindivider, par, grupper

   og organisasjoner.

 

• Gestaltterapi har fått en solid forankring i næringslivet,

   bedriftsledelse- og rådgivning, bedriftshelsetjeneste og

   innen opplæring.

 

• Jeg har jobbet mye med klienter i ulike utfordringer som angst,

   nedstemthet, selvbilde, kommunikasjon, relasjoner, stress,

   utbrenthet, vanskelige valg, savn, sorg og kriser.

 

 

 

"Du må først anerkjenne det som ER, for at endring skal kunne skje".

Her kan du lese artikkelen jeg har skrevet om traumer:

Selvregulering og traumer i Magasinet Gestalt

SIW RYLANDER • gestaltterapeut • veileder / websider • blogg

Industrigata 46 C, 0357 Oslo

Webmaster / foto / design: Sissidesign.no