PERSONVERNERKLÆRING

 

Behandling av personopplysninger hos Siw Rylander Gestaltterapeut MNGF

Siw Rylander, org.nr: 980 15 2448, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten tilbyr:

• Klienter

• Kurs og undervisning

 

Person og behandlingsaktiviteter er:

• Registrere nye klienter

• Føre notater i forbindelse med konsultasjoner

• VIPPS bedrift og fakturering

• SMS eller mail korrespondanse med klient

• HANO journalsystem og timebestilling

 

Lagring av personopplysninger:

• Alminnelige personopplysninger som bl.a. navn og fødselsdato

• Kontaktdetaljer som epost, adresse og telefonnummer

• Notater fra timer

 

Kontaktinformasjon lagres på klientskjema på papir i klientmappen sammen med journal på papir og andre klientdokumenter, eller på

HANO journalsystem.

 

Virksomheten benytter web-hotell, notater på papir, som er innelåst i brannsikkert skap og regnskap ført på Exel, samt vipps bedrift. Systemene ført på data krever pålogging. Ut over allmenn kontaktinformasjon sendes det ingen personopplysninger, som ikke er avtalt med klient på forhånd.

 

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige for-pliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid.

Fortsatt lagring kan også skre når det kan være nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav.

 

Innsyn

• Enkeltpersoner kan få innsyn i sine personopplysninger, og kopi

   av journal og andre personopplysninger.

• Enkeltpersoner kan endre eller be om sletting av personopplysninger.

• Enkeltpersoner kan avslutte avtaleforholdet.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere

som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlere vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger

til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldene regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og med samtykke fra den registrerte.

 

Klagerett:

Dersom du menter at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt på epost: rylander.siw@gmail.com eller mobil: 93435244

SIW RYLANDER • gestaltterapeut • veileder / websider • blogg

Industrigata 46 C, 0357 Oslo

Webmaster / foto / design: Sissidesign.no