SE-TERAPI

Våren 2015 ble jeg ferdig SE-terapeut, som står for Somatic Experiencing. SE-terapi er en anerkjent behandlingsmetode og teori som brukes ved stress/traumer/kriser og overbelastning av vårt autonome nervesystem. SE tror at kroppen bærer med seg all tidligere erfaring i nerve-systemet. Vår evne til å regulere våre opplevelser er ulike. Derfor takler vi også ulike typer for stress og traumer ulikt.

Tegn på overbelastning kan være både fysiske og psykiske. Det kan være hodepine, svimmelhet, nakke/skulder og muskelplager, samt humørsvingninger, stadige bekymringer og angst, følelse av maktes-løshet/hjelpeløshet eller veldig behov for kontroll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til artikkelen jeg har skrevet om traumer:

Selvregulering og traumer i Magasinet Gestalt

 

 

 

 

 

 

SE-terapi (Somatic Experience)

– er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D. i medisinsk biofysikk og psykologi.

 

Traumer er når en ødeleggende opplevelse blir fastfrosset i tid.

Den indre følelsen sitter som en tvangstrøye og blokkerer nerve-

systemet. Den kveler menneskets mulighet til utfoldelse og til

å gå videre i livet.

 

SE-terapi gir et nytt og håpefullt perspektiv på traumer. Den ser på menneskets unike evner til å kunne lege seg selv ved hjelp av sine naturlige instinkter.

 

SE-terapi normaliserer traumets symptomer og viser trinnene som er nødvendige for å løse opp energien i nervesystemet og lege traumaet. Gjennom blant annet å fokusere på å styrke egne ressurser kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe taket på gamle traumer og la vår energi komme til live igjen.

 

 

 

 

SE-terapi og traumer:

somaticexperiencing.com

SIW RYLANDER • gestaltterapeut • veileder / websider • blogg

Industrigata 46 C, 0357 Oslo

Webmaster / foto / design: Sissidesign.no